#SMOGjestTU

To my założyliśmy maski na gliwickich pomnikach. Była to próba zwrócenia uwagi na problem, który dotyczy KAŻDEGO z nas. Powiedzieć, że mamy w Gliwicach zanieczyszczone powietrze, to nic nie powiedzieć. Jeżeli nic nie zrobimy, takie maski staną się wkrótce czymś zupełnie normalnym w Gliwicach. Czytaj dalej

Reklamy

Jakość powietrza w Gliwicach

Przez całą zimę informowaliśmy o złym stanie powietrza w Gliwicach – w okresie grzewczym wielokrotnie przekroczono dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM.10 i PM 2.5. Wielu specjalistów alarmuje, że nadal jest to problem bagatelizowany w całej Polsce – choć zanieczyszczenie powietrza jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

Niestety, problem ignoruje się również u nas – niech za przykład posłuży  lekceważąca wypowiedź (od ok. 4. minuty) Prezydenta Miasta, Zygmunta Frankiewicza, który w wywiadzie telewizyjnym określił ten problem jako „kaczkę dziennikarską”. Tymczasem wszelkie badania, pomiary i opracowania są dla nas niekorzystne i alarmujące – w Gliwicach mamy bardzo zły stan jakości powietrza. W tym miejscu przytoczymy tylko ostatni raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który wskazuje, że na tle województwa śląskiego stan powietrza w Gliwicach pozostawia wiele do życzenia. (Cały raport dostępny TUTAJ). Niezależnie od źródeł zanieczyszczenia (przemysł, niska emisja) nie wolno nam bagatelizować tego zagrożenia.

raport.png

Untitled.png

Z przymrużeniem oka – jak w Gliwicach walczy się z kiepskim stanem powietrza? Wystarczy nie zaakceptować niekorzystnych wyników badań 😉 Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, styczeń 2015 r.

Untitled.png

Jakie są konsekwecje dla zdrowia? Kto jest szczególnie narażony? Na te pytania odpowiada poniższa inforgrafika i tekst ze strony http://www.niebieskiatmoludek.pl.

wpływ.png

„Z każdym oddechem

Oddychamy od chwili narodzin do chwili śmierci. Jest to podstawowa i stała potrzeba nie tylko dla każdego z nas, ale również dla wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. Zła jakość powietrza wpływa na nas wszystkich: szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku, co prowadzi do strat ekonomicznych.

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie powietrza w Europie w dalszym ciągu szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku. W szczególności zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i ozonem stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia obywateli Europy, wpływając na jakość ich życia i obniżając średnią długość życia. Różne zanieczyszczenia mogą mieć jednak różne źródła i różne skutki. Warto przyjrzeć się bliżej głównym zanieczyszczeniom.

Pył zawieszony PM10 i PM2.5

Pył zawieszony jest zanieczyszczeniem powietrza, które przynosi największe szkody zdrowiu człowieka. Pył zawieszony jest tak lekki, że może unosić się w powietrzu. Niektóre jego cząstki są tak małe (jedna trzydziesta do jednej piątej średnicy ludzkiego włosa), że nie tylko wnikają głęboko do naszych płuc, ale również przedostają się do krwiobiegu, podobnie jak tlen.

Niektóre pyły są emitowane bezpośrednio do atmosfery. Inne są wynikiem reakcji chemicznych z udziałem gazów będących prekursorami, mianowicie dwutlenku siarki, tlenków azotu i amoniaku, oraz lotnych związków organicznych. Pyły te mogą się składać z różnych związków chemicznych, zaś ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko zależy od ich składu. Niektóre metale ciężkie, takie jak arsen, kadm, rtęć i nikiel, również można znaleźć w pyle zawieszonym. Z badania przeprowadzonego niedawno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że zanieczyszczenie pyłem drobnym (PM2.5, tj. cząstki o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra) może stanowić większe zagrożenie dla zdrowia niż pierwotnie szacowano. Jak wynika z publikacji WHO pt. „Review of evidence on health aspects of air pollution”, długotrwała ekspozycja na pył zawieszony może wywoływać miażdżycę, niekorzystne wyniki porodu oraz choroby układu oddechowego u dzieci. W badaniu zasugerowano również możliwy negatywny związek z rozwojem układu nerwowego, funkcją poznawczą i cukrzycą, a także wzmocniono związek przyczynowo-skutkowy między PM2.5 a zgonami spowodowanymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego.”

C.D.N.