Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Informujemy, iż otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach której zakupiliśmy dla Stowarzyszenia projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym, laptop, tablicę suchościeralną.  W ramach działań statutowych możemy udostępniać ten sprzęt innym stowarzyszeniom. Kontakt : osomgliwice@gmail.com

logotypy_fio_z_podpisem_2017

Reklamy

Inicjatywa Lokalna w Gliwicach

Choć Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na samorządy obowiązek przyjęcia przepisów dotyczących trybu i zasad realizacji Inicjatywy Lokalnej, w Gliwicach nie wprowadzono prawa lokalnego w tym zakresie. Urząd Miejski w Gliwicach, słowami rzecznika prasowego prezydenta, Pana Marka Jarzębowskiego, umożliwił nam przesłanie wniosków i uwag w pracach nad trwającą ponoć nowelizacją przepisów. Oto nasza propozycja kształtu Inicjatywy Lokalnej w Gliwicach + gotowy projekt uchwały: