Kolejnym krokiem na drodze ku naprawie budżetu partycypacyjnego w naszym mieście było zebranie wszystkich krytycznych uwag oraz konstruktywnych propozycji i przedstawienie ich Prezydentowi Miasta w formie petycji mieszkańców (tak o petycji pisał portal 24gliwice.pl).

Poniżej prezentujemy odpowiedź otrzymaną z magistratu:

Reklamy